Doprava

Nabízíme exportní a importní mezinárodní přepravní služby v těchto oblastech:

1.Námořní přeprava

 • kontejnerové zásilky
 • kusové kontejnerové zásilky (LCL)
 • konvenční přepravy, např. investiční celky či ferromateriál
 • přepravy nadrozměrných zásilek (jak objemově tak hmotnostně)
 • mražené/chlazené zboží (reefer)
 • možnost vystavení vlastních konosamentů
 • celní odbavení
 • pojištění zásilek

2.Letecká doprava

 • přeprava door to door
 • zajištění celních formalit
 • vytvoření potřebných přepravních dokumentů
 • sledování aktuálního statutu zásilky (informace v případě potíží)
 • pojištění zboží nad rámec běžné odpovědnosti dopravce

3.Pozemní přeprava

 • zajištění kombinované přepravy
 • mezinárodní i vnitrostátní silniční přeprava
 • mezinárodní i vnitrostátní železniční přeprava
 • celovozové i kusové zásilky
 • zajištění kontroly kvality a kvantity zboží během nakládky a vykládky, vydání příslušných certifikátů
 • sledování zásilky – tracking